Ana içeriğe atla

Dergi Son Sayısı

     2022 Aralık Sayısı Tam Sayı Dosyası

1-YÜKÜMLÜLERİN YEREL VERGİLERE UYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

 

ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE COMPLIANCE OF TAXPAYERS TO THE LOCAL TAXES: THE CASE OF ÇANAKKALE PROVINCE

 

Semra TAŞ & Selçuk İPEK

 

 

 

1-24

 

2-KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ARTAN SERVET EŞİTSİZLİĞİ VE SERVET VERGİSİ TARTIŞMALARI

INCREASING WEALTH INEQUALITY AND WEALTH TAX DISCUSSIONS IN THE GLOBALIZATION PROCESS

Deniz ABUKAN & Bediha Sultan ZIVALI

 

 

 

 

25-41

3-İSVEÇ’TE BÜTÇELEME SÜRECİ VE BÜTÇE DENETİMİ

BUDGET PROCESS AND BUDGET AUDIT IN SWEDEN

Gülsema ÇETİNKAYA

 

 

42-54

 

4-TARIMSAL ÜRÜN PAZARINDA, LİSANSLI DEPOLARIN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI, İHRACAT VE FİNANSMAN OLANAKLARININ GENİŞLETİLMESİ: VERGİ HUKUKUNDA MALİYETSİZ ÖNERİLER

 

INCREASING EFFICIENCY OF LICENSED WAREHOUSES AND EXPANDING EXPORT AND FINANCIAL OPPORTUNITIES IN AGRICULTURAL PRODUCT MARKET: COST-FREE SUGGESTIONS IN TAX LAW

 

Memduh ASLAN

 

 

 

 

55-79

5-CEPTEN YAPILAN SAĞLIK HARCAMALARI İLE YOKSULLUK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

AN EVALUATION ON RELATION OF OUT-OF-POCKET HEALTH EXPENDITURES AND POVERTY

 

Mehmet Emin KENANOĞLU & Murat AYDIN

 

 

 

80-101

6-GREEN BUDGETING: FRANCE AND ITALY PRACTICES

 

Halil KETE

 

 

102-115

 

7-SPORCU ÜCRETLERİNDEN ELDE EDİLEN GELİR VERGİSİ: ADEM-İ TAHSİS İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

INCOME TAX OBTAINED FROM ATHLETE WAGES: EVALUATION IN TERMS OF PRINCIPLE OF UNEARMARKING

 

Hikmet Dersim YILDIZ

 

 

 

116-126

 

8-VARLIK FONU ETKİNLİK TARTIŞMALARI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

 

WEALTH FUND ACTIVITY DISCUSSIONS: A REVIEW ON TURKEY

 

Hacı ACAR & Sıddıka AKDENİZ

 

 

127-144


Yorumlar