Ana içeriğe atla

Kabul Edilen Makaleler


Temmuz 2022 Sayısı - Kabul Edilen Makaleler

1-    Ahmet AYDIN & Emel POYRAZ (2022). Dijital Yerlilerin Dijital Kamu Diplomasisi Uygulamalarına Yönelik Algısı: Kültür Diplomasisi Özelinde Bir Değerlendirme , Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi (USSMAD), C:2 S:1. 

2-  Metin DOĞAN (2022). Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Dönüşümde Yeşil Ekonominin Rolü , Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi (USSMAD), C:2 S:1. 

3- Zübeyir BAKMAZ (2022). Limited Şirket Vergi Borçlarının Ödenmesinde Ortakların Sorumluluğu, Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi (USSMAD), C:2 S:1. 

4- Eren ERGEN & Umut TEPEKULE (2022). Vergi Yükü Ekonomik Büyüme İlişkisinin Westerlund Ve Edgerton (2007) Panel Eşbütünleşme Testi İle Analizi, Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi (USSMAD), C:2 S:1. 

5- Hilal GÖRKEM (2022). Covıd-19 Pandemisinin Avrupa Birliği Çevre Politikalarına Yansımaları, Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi (USSMAD), C:2 S:1. 

6- Behiye KÖRPE ABDULLATIF & Muzaffer KOÇ (2022). Göçmen Girişimcilik Teorilerinin Mülteci Girişimcilik Bağlamında İncelenmesi, Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi (USSMAD), C:2 S:1. 

Yorumlar