Ana içeriğe atla

Kabul Edilen Makaleler


Aralık 2022 Sayısı - Kabul Edilen Makaleler

1-    Gülsema ÇETİNKAYA (2022). İsveç’te Bütçeleme Süreci ve Bütçe Denetimi , Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi (USSMAD), C:2 S:2. 

2-  Semra TAŞ & Selçuk İPEK (2022). Yükümlülerin Yerel Vergilere Uyumunu Etkileyen Faktörlerin Analizi: Çanakkale Örneği , Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi (USSMAD), C:2 S:2. 

3- Memduh ASLAN (2022). Tarımsal Ürün Pazarında, Lisanslı Depoların Etkinliğinin Artırılması, İhracat ve Finansman Olanaklarının Genişletilmesi: Vergi Hukukunda Maliyetsiz Öneriler, Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi (USSMAD), C:2 S:2. 

4- Deniz ABUKAN & Bediha Sultan ZIVALI (2022). Küreselleşme Sürecinde Artan Servet Eşitsizliği ve Servet Vergisi Tartışmaları, Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi (USSMAD), C:2 S:2. 

5- Mehmet Emin KENANOĞLU &Murat AYDIN  (2022). Cepten Yapılan Sağlık Harcamaları ile Yoksulluk İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi (USSMAD), C:2 S:2. 

Yorumlar