Ana içeriğe atla

Yazım Kuralları


Makaleler, A4 sayfa düzeninde olmalıdır. Yazılar düz metin olarak tek sütun hâlinde yazılmalıdır. Sayfa düzeni yapılırken üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, sağ ve soldan 2, 5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazı karakteri ” Times New Roman” olmalı ve yazılar 12 punto büyüklüğünde tek satır aralığı kullanılarak iki yana yaslanmış formatta düzenlenmelidir. Başlıklar arasında iki satır aralığı bulunmalıdır.

Dergimize gönderilecek makaleler özet, kaynakça, referanslar ve tablolar dahil olmak üzere 25 sayfayı geçmemelidir. Makalelerin burada yazılı makale yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. 

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisine gönderilen yazıların referans ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) 6 stili kullanılmalıdır. Mendeley atıf programının APA 6 TR kaynakça versiyonu dergimizin yayın kuralları ile birebir uyumludur.

 Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gönderme yapılıyorsa (yazarın soyadı, yıl) yazmak yeterlidir. Örneğin (Şeren, 2021). Ancak belirli bir sayfadan alıntı yapılmışsa (Şeren,2021:sayfa numarası) şeklinde olmalıdır.

Makale Şablonunu İndir

APA 6 kuralları için linki inceleyebilirsiniz.

İntihal taramasında benzerlik oranı % 20'nin üzerinde çıkan, etik ilkelere ve diğer şartlara uygun olarak hazırlanmamış yazılar için yazar(lar)ından ön değerlendirme sonrası düzeltme talep edilebilir ya da makale doğrudan reddedilebilir.

Yorumlar