Ana içeriğe atla

Translate

Yazım Kuralları


Dergimize gönderilecek makaleler özet, kaynakça, referanslar ve tablolar dahil olmak üzere 25 sayfayı geçmemelidir. Makalelerin burada yazılı makale yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. 

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisine gönderilen yazıların referans ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) 6 stili kullanılmalıdır. Mendeley atıf programının APA 6 TR kaynakça versiyonu dergimizin yayın kuralları ile birebir uyumludur.

 Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gönderme yapılıyorsa (yazarın soyadı, yıl) yazmak yeterlidir. Örneğin (Şeren, 2021). Ancak belirli bir sayfadan alıntı yapılmışsa (Şeren,2021:sayfa numarası) şeklinde olmalıdır.

Makale Şablonunu İndir

İntihal taramasında benzerlik oranı % 20'nin üzerinde çıkan, etik ilkelere ve diğer şartlara uygun olarak hazırlanmamış yazılar için yazar(lar)ından ön değerlendirme sonrası düzeltme talep edilebilir ya da makale doğrudan reddedilebilir.

Yorumlar