Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Translate

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi (USSMAD) Hakkında

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi;  sosyal , siyasal ve mali alanları kapsayan çeşitli konularda özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makalelerin yayınlandığı bilimsel, uluslararası hakemli ve açık erişimli bir elektronik dergidir. USSMAD, 2021 yılında yayın hayatına başlamış olup Temmuz  ve  Aralık  aylarında elektronik olarak yılda 2 kez yayımlanır. Ayrıca bu dönemlere ek olarak özel sayılar da yayımlanabilir. USSMAD; Index Copernicus (ICI World), International Scientific Indexing (ISI), Scientific Indexing Services (SIS), International Services for Impact Factor and Indexing (ISIFI) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International Institute of Organized Research (I2OR), Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD), CiteFactor Journal Indexing, ResearchBib Academic Database, IP Indexing Portal, ISSN Portal, OpenAIRE ve Zenodo gibi indekslerde/dizinlerde taranmaktadır. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Ma